THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Nguyễn Bé Sáu ( 56 Tuổi )
Hậu Giang
nguyenbesau2@gmail.com

Tôi tên:  NGUYỄN BÉ SÁU, CMND số: 363811460, hộ khẩu thường trú: ấp Long Hòa A 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang. Hiện tôi đang có quyền sử dụng đất đối với thửa đất có vị trí:Thửa đất số: 316; tờ bản đồ số: 35; địa chỉ tại: đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; diện tích 1.327,2m2; mục đích sử dụng: trồng lúa nước.

Theo quy họach sử dụng đất của quận Ninh Kiều đến năm 2020 thì có một tuyến lộ dự mở cắt ngang qua thửa đất trên của tôi một diện tích khỏang 850m2 và cũng theo quy họach vị trí thửa đất trên quy họach là đất vườn.

Hiện nay tôi có nhu cầu xin chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất vườn để tôn tạo trồng cây ăn trái nên kính mong quý Bộ hướng dẫn trường hợp của tôi có được chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm đối với phần diện tích đất phạm lộ giới dự mở không? 

                                                       

 

                                          

 

Sở TNMT TP.Cần Thơ

Với câu hỏi của anh/chị, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp luật đất đai hiện hành việc xem xét chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời việc chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm thuộc trường hợp phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, hiện nay kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ninh Kiều đã được phê duyệt. Do đó, đề nghị anh/chị Sáu liên hệ Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền quy định.

 Lê Minh Thành ( 49 Tuổi )
TP. Cần Thơ

Tôi có 10 công đất ruộng tại phường thới long, quận ô môn. năm 2015 tôi có làm hồ sơ chia đất cho con nhưng văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận ô môn buộc phải đo đạc lại toàn bộ diện tích đất. sau khi cán bộ đem thước dây lên đo đạc xong thì tôi phải nộp tiền bản vẽ số tiền rất lớn. khi tôi thắc mắc thì cán bộ văn phòng đăng ký nói là thu đúng giá tỷ lệ 1 phần 500.

nay tôi muốn hỏi bộ tài nguyên và môi trường là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận ô môn thu tiền đo đạc 10 công đất ruộng của tôi theo tỷ lệ 1 phần 500 có đúng hay không?

Sở TNMT TP.Cần Thơ

Căn cứ về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Ô Môn (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Ô Môn) thì đo đạc địa chính phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ của hộ gia đình, cá nhân là theo quy định.

          Khi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đo đạc tách thửa đất để tặng cho con thì phải nộp phí đo đạc theo quy định tại Quyết định Số: 06/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức thu phí, lệ phí.

          Căn cứ quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, tỷ lệ đo vẽ trích đo địa chính được xác định trên cơ sở loại đất và mật độ thửa đất trung bình trên 01 ha.

          Vị trí thửa đất của Ông (bà) nằm trong khu vực đô thị. Tuy nhiên, cần xác định mật độ thửa đất trung bình lớn hơn hoặc bằng 25, thì tỷ lệ trích đo địa chính 1/500 là phù hợp.